Aanpak

Hoe werken wij?

Nederland is een vrij land waarin het aan iedereen toegestaan is om een feest, dus ook een sinterklaasfeest te organiseren. Er is daarom geen enkele noodzaak voor discussies, ongeregeldheden, overleg met tegenstanders, introductie van kameleonpieten en alle andere onaangename zaken die sinds 2013 de viering van ons feest zo verstoord hebben. We wensen daarom iedereen die Sint Nicolaas met paashazen en komkommerpieten wil vieren veel plezier maar wij en het grootste deel van Nederland willen Sint-Nicolaas en Zwarte Piet vieren en dat gaan we dus organiseren.

Daartoe verbinden  wij personen en comités die ons doel delen. Zoals al eerder opgemerkt is de Vrije Sint geen klassieke organisatie met een centraal bestuur. We opereren in de vorm van een cellenstructuur, zoals ook verzetsbewegingen dat doen. Iedere cel werkt onafhankelijk aan het doel in zijn eigen gemeente: de viering van het sinterklaasfeest. Ook als de Vrije Sint website weg zou vallen als verbindend medium kunnen de individuele cellen gewoon doorwerken. Wat de Vrije Sint doet is bijeenbrengen van deelnemers in dorpen en steden, zodat zij samen kunnen optrekken. Natuurlijk benaderen we in eerste instantie ook juist de bestaande comités om ze te vragen zich bij ons aan te sluiten, we willen namelijk graag met alle gelijkgestemden samenwerken.

Verder vormen we het forum  voor het delen van methodes  waarmee effectief comités kunnen worden benaderd en zo nodig opgezet en waarmee eventuele tegenwerking, zoals uit politieke partijen of actievoerders van de sylvanabrigades  bestreden kan worden. We zullen ons namelijk met alle middelen gaan verzetten tegen beperkingen en dwang die worden opgelegd door bestuurders van gemeentes of scholen.  Zo nodig zullen we adviseren en ondersteunen waar juridische stappen moeten worden ondernomen om festiviteiten doorgang te laten vinden. Maar we doen niet mee aan enige discussie omtrent het uiterlijk van Zwarte Pie, om de simpele reden dat er geen discussie nodig is. Het staat iedereen natuurlijk vrij om niet mee te doen aan het feest maar als je niet mee wilt doen moet je je ook niet met de viering bemoeien!

We streven niet naar publiciteit of aandacht. Deze site is daarom ook heel kaal en niet voorzien van mooie toeters of bellen, gastenboeken en ander fraais. Wij willen alleen dat het sinterklaasfeest ongehinderd doorgaat, we zoeken geen plaatsje in de aandacht. Daarom publiceren we ook nooit met hoeveel we zijn, waar we zitten en wie we zijn. Verwacht dus hier geen blinkend overzicht van de vrije sinterklaascomités, leden of plaatsen waar we actief zijn. Namen van deelnemers zullen we nooit publiceren. We slaan ook nooit verdere gegevens van onze comités op het internet op. Onze acties spiegelen zich aan de werkzijde van Sint Nicolaas en Zwarte Piet. Je ziet ze zelden, vaak opereren ze in het donker maar het feest is altijd groot. Dat maakt het ook voor tegenstanders van het feest onmogelijk greep op de organisatie te krijgen of tegen te werken. Met anderhalve politiek correcte actievoerder is het onmogelijk om overal oren en ogen te hebben. Het feest gaat gewoon door, alleen in enkele geïsoleerde waanreservaten in Amsterdam, Hilversum en Den Haag zal men denken dat er "iets aan de hand" is of "iets aan het veranderen is". Zwarte Piet is om het maar eens in hun termen te zeggen zo ingeburgerd, die gaat niet meer weg.

Indien je mee wilt doen is dat heel eenvoudig. Ga op zoek naar gelijkgestemden in je omgeving, sluit je aan bij een bestaand comité of start er zelf een als dat niet lukt.  Indien je contacten zoekt in je gemeente meld jezelf of je comité aan bij de Vrije Sint. Dat kan via het menu links op de pagina. De Vrije Sint brengt je zo mogelijk in contact met gelijkgestemden binnen je wijk of woonplaats zodat je lokaal een cel kunt vormen of tot een bestaande cel kunt toetreden. Daarna begint het echte werk.

 

Het echte werk

Dan begint het werk: bij de intocht en op de scholen. We zullen de verschillende stappen hier nu kort toelichten.

De intocht:

De intocht wordt in bijna alle plaatsen georganiseerd door een plaatselijk comité. Ben je al lid van dit plaatselijke sinterklaascomité in je woonplaats dan is dat natuurlijk geweldig. Wij roepen dan ook alle comités in het land op om zich aan te sluiten bij de Vrije Sint. Ben je nog geen lid  neem dan zo spoedig mogelijk contact met het bestaande comité op. Vind uit of ze van plan zijn een traditionele viering te organiseren en probeer ook ze te overtuigen zich aan te sluiten bij de Vrije Sint. Wordt waar mogelijk ook lid van het intochtscomité. Indien ze geen traditionele viering willen uitvoeren, probeer ze dan te overtuigen. Inden dat echt niet lukt, dan zal er een alternatieve optocht georganiseerd moeten worden. Benader in dat geval altijd alle leden van het bestaande comité, er is een goede kans dat een groot aantal de traditionele viering zal willen ondersteunen en over zal willen stappen. Vergeet niet in zo'n geval ook alle pieten/sinten en sponsors van het huidige comité te benaderen. Bedenk dat 85% van de Nederlanders gewoon een Zwarte Piet willen, de potentiële steun is dus zeer groot. In het algemeen is slechts een klein maar agressief gedeelte tegen viering van het sinterklaasfeest.

Overigens kunnen de kosten van intochten en vieringen vrij eenvoudig laag gehouden worden. De gezelligheid van het feest en het plezier van de kinderen is helemaal niet afhankelijk van glitter en pracht. Er is vaak wel ergens iemand met een kostuum beschikbaar. Kondig de intocht overigens wel ruim op tijd bij de gemeente aan. Indien de gemeente dwarsligt beroep je op de vrijheid van demonstratie. Verwijs daarbij ook naar de uitspraak van de Raad van State dat bestuurders zich niet met de inhoud van evenementen mogen bemoeien en de recente uitspraak dat Zwarte Piet onder de vrijheid van meningsuiting valt  We zijn bezig met het opzetten van een juridische helpdesk om in voorkomende gevallen procedures tegen gemeentes voor te bereiden.

Voor comités in grote steden met een vijandige atmosfeer zoals Amsterdam is een kleinschalige intocht per wijk waarschijnlijk de beste oplossing. Dit is vrij eenvoudig te organiseren en voor kinderen maakt het geen verschil of Sint Nicolaas op 10 plaatsen tegelijk in de stad arriveert. Nogmaals het is niet ons doel om te protesteren, te demonstreren of te verstoren. Wij organiseren alleen desnoods een intocht die wij leuk vinden. Het doel van de Vrije Sint is een 100% zwarte intocht in iedere plaats in Nederland.

Tenslotte: ga nooit in discussie met tegenstanders, pers of "bestuurders" die de traditie willen "aanpassen". Er is helemaal niets om over te discussiëren, als men Zwarte Piet niet leuk vindt is er geen enkele verplichting om mee te doen. 

 De Scholen:

het sinterklaasfeest is er voor kinderen en begint op scholen. Een leuk bezoek van Sint en zijn Pieten aan de klas is vaak een hoogtepunt van de dag. Gelukkig vieren  het merendeel van de scholen het klassieke feest, maar vorig jaar zagen we ook daar een aantal gevaarlijke tendensen. Sommige schoolbesturen, bevreesd voor "gedoe" proberen politiek correcte uitwegen te zoeken en het sinterklaasfeest te degraderen. Extremistische ouders bedreigen scholen zelfs met juridische procedures. Het is duidelijk dat we dat dit jaar niet moeten laten gebeuren. Ook hier is de aanpak vanuit de Vrije Sint eenvoudig. Wij gaan een echt sinterklaasfeest organiseren omdat onze kinderen daar recht op hebben. Treed daarom toe tot ouder en andere commissies. Probeer zo spoedig mogelijk een klassieke viering vast te leggen of daar de verantwoordelijkheid voor te krijgen. Bij tegenwerking door schoolleiding organiseer zo mogelijk alle ouders voor een protest. Veel scholen vechten om leerlingen en zitten niet te wachten op gedoe en publiciteit.Neem eventueel contact op met de Vrije Sint, wij zullen een zwarte lijst gaan publiceren van instellingen en bedrijven die buigen voor druk en intimidatie en onze vrijheid van pietuiting willen onderdrukken.  Bedenk altijd dat de grote meerderheid Zwarte Piet wil. Accepteer in geen geval dat het sinterklaasfeest wordt gedegradeerd. Liever geen feest in school dan een verkeerd feest! Organiseer desnoods buiten de school om een ""echte" viering voor alle goedwillenden. Het is ook van belang om binnen school af te spreken dat het sinterklaasjournaal niet bekeken en besproken moet worden. We hebben helaas de afgelopen jaren gezien dat dit slechts een instrument is geworden om een gewenste mening aan Nederland op te leggen. Protesteer altijd hevig om dit ter voorkomen en laat natuurlijk altijd weten dat u gekwetst bent, dat doet het altijd goed. Er is slechts een zeer klein zeer agressief groepje dat Zwarte Piet wil uitbannen, als we de communicatiekanalen die ze gebruiken afsluiten zal het extremisme spoedig een stille dood sterven.

 Vragen en antwoorden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 de Vrije Sint. All Rights Reserved.