Sint-blog-12-04-2019

Open Brief aan John de Mol

Dear John,

Ik mag toch wel John zeggen John? We kennen elkaar tenslotte al vanaf de tijd dat ik bij kleine Johnny marsepein in zijn schoentje stopte. Nu ben je groot. Ik wil je graag feliciteren John. Ja, je feliciteren met je recente aankopen: Gordon, Patty, Wilfred, Johan, Wendy en hoe ze allemaal ook heten. Een duizelingwekkende lijst bekendheid en het zal vast niet lang meer duren voordat ook zwaargewicht Robert Jensen zich bij je zal voegen. Je bent dan toch eindelijk een echte mediamagnaat geworden, ondanks het verzameld dedain van hautain Hilversum.

Maar je bent nog niet klaar, er ligt een nog grotere kans op je te wachten John! De kans om niet slechts de grootste maar ook de publieke omroep van dit land te worden. En dat is hard nodig John. We hebben nu alleen die omroep tegen het publiek, de NPO, druk bezig met de bouw van een muur aan de grens met Nederland. Een muur die wij dan wel zelf moeten betalen, ze hebben toch iets van Trump geleerd daar. En ja dan heb je ook nog die sufneuzen van RTL, de publieke omroep zonder publiek.

John, dit is het moment om je plaats aan de goede kant van de geschiedenis in te nemen, John, pak hem! Je hebt met VI al de enige talkshow met inhoud onder je bevrijdende vleugels, grijp nu ook deze gouden kans John. Het is nog maar een klein stapje om je echt onsterfelijk te maken in dit land. Er is namelijk nog een bekende persoonlijkheid, die de overstap naar jouw zenders niet heeft gemaakt. Wie kent hem niet, ja juist, Zwarte Piet!

Zwarte Piet was daar niet iets mee vraag je je misschien af? John jij weet het, ik weet het, iedereen weet het, er is helemaal niks mis met Zwarte Piet. Ken je het sprookje van de nieuwe kleren van de koning John, waar het hele paleis in de blote kont loopt? Iedereen ziet dat die nieuwe kleren alleen een verhaaltje zijn maar niemand durft het zeggen, bang om dom gevonden te worden. Zo is het hier ook, in koor schreeuwen burgemeesters in sinterklaastijd, mediamaffiamaatjes als Jinek en andere politiek correcte bangebroeken hun eigen angst voor verstoting weg. Maar, ze weten het John, ze weten het allemaal, ze weten het zoals jij en ik, maar ze durven het niet te zeggen, uit angst niet onbevlekt correct ontvangen te worden. Die nieuwe kleuren van Zwarte Piet alleen als je heel dom bent dan zie je die maar anders niet.

Natuurlijk zullen de diversiteitswolven huilen in het enge bos. Maar weet je wat het mooie is John, jij trekt je daar niks van aan. Jij weet als geen ander, er is niet zoiets als slechte publiciteit. Jij bent echt onafhankelijk, ze zijn afhankelijk van jou en niet omgekeerd. Omarm het sinterklaasfeest met een echt sinterklaasjournaal, geen flauwe poging mee te dansen in het koor van kwetsgezwets maar gewoon met Sint-Nicolaas en natuurlijk Zwarte Piet. Gewoon zelf een intocht verfilmen voor heel Nederland. John, Zwarte Piet laat zich niet vervangen door kleurloze types, jij toch ook niet?

John, Nederland heeft een Nederlandse televisiezender nodig met echt in plaats van nepnieuws met echte mensen in plaats van robots, met echte pieten in plaats van neppieten , John, dit is de kans om je standbeeld definitief te reserveren. Wat we nodig hebben is een lichtpuntje in de duisternis. Wij hebben een Radio Oranje nodig om die stem van een vrij Nederland te horen in de bezette gebieden van ons land. John, wil jij onze radio Oranje, wil jij de echte stem van Holland zijn?

En, weet je, je blijft natuurlijk een berekend jongetje, het hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Er zijn stapels vrijwilligers die prachtige amateurproducties maken met Sint-Nicolaas, ieder jaar weer. Dus als je hulp nodig hebt John dan weet je me te vinden, een briefje in de schoen zoals vanouds, de pieten halen dat wel op . Een wortel hoeft er deze keer niet bij,

Groetjes Sint-Nicolaas

Sint-blog-16-10-2018

Aan de rechters in Leeuwarden

Door de eeuwen heen toonde de rechter zich de trouwste metgezel van de macht. Zoals de hond de mens vergezelt, volgt de toga slaafs de heersende elite. Er loopt een rechte lijn van brandstapels en Voltaires celstraf naar Stalins showprocessen. De onafhankelijk- en tijdloosheid van rechtspraak is het veelbesproken fabeldier dat nog nooit in het wild gezien is. Onder zijn donkere dekmantel treedt de jurist gaarne op als linker- en als rechterhand van de officiële macht en opinie.

Vonnissen in Nederland lezen dan ook als een nauwgezette kroniek van verschuivende krachten en machten. Leuk blijft nog altijd de veroordeling van Hans Janmaat, wiens uitspraken al lang overschreeuwd zijn door politici van VVD-ministers tot CDA-Kamerleden zonder dat er een rechter naar kraait.

Waar de electorale macht van bovenbazen taant is de rechtspraak altijd het favoriete instrument om een ontbindend bewind mee te rekken. “De rechter heeft gesproken”, lijkt in Nederland dan ook meer en meer het slotgebed te worden van iedere discussie waar het volk de niet de gewenste mening blijkt te hebben. De trias politica is hier al lang een triade van onderling vervlochten leidende partijen, media en rechterlijke macht. De realiteit van de rechtspraak is nog krommer dan de stereotype D66-rechter van GeenStijl. De onthullingen over een de facto Berufsverbot voor “rechtse” rechters geven een onthutsend inkijkje in een gesloten kaste van politiek eenvormige “weldenkenden”.

Als de greep dreigt te verslappen introduceren we dan ook maar voor elke uitleg vatbare fantasiewetten. Haatzaaien is de poldervariant van de “anti-vaderlandse activiteit” waarmee je in China ter dood veroordeeld kunt worden.

Waar tot voor kort de rechterlijke macht vooral misbruikt werd om wat rechtse flankaanvallers binnen de lijnen te houden verwordt ze nu tot het wapen om democratische hinderpalen als de mening van de meerderheid te negeren. Stemmen is alleen voor de dommen, het adagium van de uitgeregeerde bovenlaag is: “Meeste rechters tellen.” De eerste juridische aanslag mislukte jammerlijk, het vonnis dat Zwarte Piet een racistisch karikatuur is werd vernietigd. Partijen die dat desondanks blijven roepen als KOZP maken zich dus schuldig aan laster en groepsbelediging. Er zijn politici voor minder, minder, minder veroordeeld maar op acties van het OM hoeven we niet te rekenen, dat houdt zich louter bezig met het interviewen van mensen die op de A7 in de file staan.

Het blokkadeproces is de laatste lachwekkende poging, om onwelgevallige meningen en de strijd voor de zo alom geliefde Zwarte Piet hard te onderdrukken. De werkelijkheid moet en zal met de door Den Haag en Hilversum gecreëerde mythe van een voortgaande maatschappelijk verandering van Zwarte Piet in lijn worden gebracht. De wat naïeve en vriendelijke Friezen, vroeger werd je daar wel anders ontvangen als plunderaar uit Amsterdam, dreigen daar nu het slachtoffer van te worden. Waar een boete voor langzaam rijden in vergelijkbare gevallen voldoende bleek, is hier de hele juridische santenkraam, een tonnen kostend onderzoek, een groot proces, twee officieren en zelfs een knullig reclamefilmpje in de strijd gegooid. Barbertje of in dit geval Jenny, moet hangen. Ik wens de rechters veel wijsheid maar een kleine waarschuwing is misschien toch op zijn plaats. Het einde van een tijdperk komt altijd onverwacht, plotseling ziet de wereld er dan heel anders uit. Zwarte Piet is niet op de terugweg maar op de weg terug samen met het gezond verstand. Een paar klompendragende Friezen treiteren omdat ze hun kinderen wilden behoeden voor wat veroordeelde geweldsplegers gesteund door een waanzinnige burgemeester staat dan toch slecht op je cv.

Sint-log 05-10-2018

Maandag begint de rechtszaak tegen de dappere Friezen van Dokkum, hier  alvast het pleidooi van de juridopiet

 

Edelachtbare,

Zoals u waarschijnlijk bekend is, beschermt de grondwet in Artikel 9 de vrijheid van vergadering en betoging. En juist dat recht edelachtbare, is nu de kern waar deze zaak om draait. De vrijheid van demonstratie, waarvan mijn cliënten, hier verder aangeduid als “De A7-demonstranten”  gebruik hebben gemaakt. Want, waar de dagvaarding en het requisitoir van de aanklager merkwaardigerwijs over een blokkade spreken, was hier wel degelijk sprake van een demonstratie. Een protestdemonstratie tegen de respectloze demonstratie van wat Amsterdamse actieloeders tegen een demonstratie voor Sint en Piet: de intocht, zoals die in november vorig jaar in Dokkum plaatsvond . En alhoewel misschien ongebruikelijk, is er geen enkele reden om de activiteiten van mijn cliënten anders te duiden dan wat ze zijn, een protestdemonstratie tegen een protestdemonstratie tegen de demonstratie voor Sint-Nicolaas. Een protestdemonstratie die daarmee algeheel en onverminderd beschermd wordt door het reeds aangehaalde Artikel 9, dat geen enkel onderscheid maakt in de reden van de demonstratie.

Dat mijn cliënten hun recht op demonstratie hebben uitgeoefend d.m.v. een langzaamaanactie op de snelweg is niet ongebruikelijk en zeker niet uniek.  Dat hiermede enig oponthoud is ontstaan voor betrokkenen en andere weggebruikers is een maatschappelijk algemeen aanvaard risico van het demonstratierecht. Het recht op demonstratie is namelijk niet uitoefenbaar zonder enige vorm van overlast voor de omgeving. Er is uitgebreide onderbouwing van het feit dat de overlast door dergelijke langzaamaanacties op de snelweg als maatschappelijk aanvaardbaar worden gezien. Ik verwijs hierbij naar eerdere demonstraties met deze uitingsvorm, waaronder en zeker niet als laatste, die van de politie zo recentelijk als 2015. Nooit hebben dit soort acties tot vervolging door het OM of een veroordeling geleid. Ook voor filevorming op de snelweg wordt zover mij bekend tot de dag van vandaag geen vervolging ingesteld.

Nergens is er sprake geweest van fysieke bedreigingen of blokkades anders dan de al genoemde file. Het gehele oponthoud ten gevolge van de acties van mijn cliënten heeft daarbij niet meer dan een half uur bedragen. De verdere vertragingen op het wegennet richting Dokkum en de slechte staat van de kolengestookte bus der actieloeders kunnen op generlei wijze aan het handelen van mijn cliënten worden toegeschreven. Ik wijs er ten overvloede nog op dat de bus ruim op tijd voor de demonstratie te Dokkum arriveerde.  Het daarop volgende besluit van de burgemeester om vanwege de veiligheidssituatie de geplande demonstratie niet te laten doorgaan is op generlei wijze aan mijn cliënten toe te schrijven. Wel moet ik opmerken dat mijn cliënten het volste  begrip hebben voor het besluit van de burgmeester, gegeven het feit dat aanwezigen in de bus al eerder wegens geweldpleging tegen de politie en ordeverstoring zijn veroordeeld. Verder hebben wij nog onlangs geleerd dat er met doodsbedreigingen aan de Sint vanuit actievoerders een zeer reëel risico bestond, dat waarschijnlijk aan het besluit genomen door de autoriteiten heeft bijgedragen. Niets van dit  alles heeft echter een directe relatie met het handelen en de protestdemonstratie van mijn cliënten.

Samenvattend: er is op geen enkel moment sprake geweest van noch een blokkade, noch het dusdanig vertragen van het klaagbusje dat een demonstratie onmogelijk was geworden. Voor de verdere verwikkelingen op de dag van de intocht  dragen mijn cliënten geen enkele verantwoordelijkheid. Er is aan niemand het recht op demonstratie ontzegd, noch zijn er acties ondernomen met een dusdanig gevolg dat het uitoefenen van dat recht onmogelijk is gemaakt. Het zal u duidelijk zijn edelachtbare dat slechts volkomen vrijspraak in aanmerking komt om overwogen te worden.

De Juridopiet

 

Sint-blog-27-04-2018

Het Openbaar Ministerie wil de verzetshelden van Dokkum, die het leven van Sint en Piet tegen dolgedraaide actieloeders en sinterklaasmoordenaars uit Amsterdam beschermden, voor de rechter brengen. Een grof schandaal natuurlijk, steun ze zoveel je kunt en hierbij vast voor deze helden een vervroegd sinterklaasgedicht

het lied der dertig helden

Een weg is kilometers lang
maar nauw vijf meter breed,
wel kleiner nog is het verstand,
dat teistert nu dit land,
dat ze nu kleurloos maken wil,
mijn pieten allemaal,
ze trokken op met luid gegil,
gelijk een kannibaal.

O lieflijkheid van licht en land,
van Frieslands vrije volk,
ruw door de vijand overmand
zag ik nooit trouwer tolk.
Wat kan een volk oprecht en trouw,
niet doen in zulk een tijd?
ik dank dat volk,
de man en vrouw
die strijdt de goede strijd.

je wist de taak die je begon,
een taak zo gruw’lijk zwaar,
maar't hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;
je weet hoe in dit land eenmaal
de vrijheid werd geeerd,
voordat gestoorde correctaal
de rede heeft verteerd

Voordat dat wezen zonder ziel,
de multicult bestond
en Frieslands dreven binnenviel
de pietenkleur verwondt;
voordat ze klaagde over kleur
en zulk gezocht gedram
cultuur boog bijna voor gezeur
uit vervloekte Amsterdam.
Die rattenvanger van A’dam
krijst nu haar melodie,
Ze wenst dat ik straks dood zijn zal
de pieten niet meer zie
en niet meer strooien ga met snoep
en lachen mag met jou-
negeer al wat ze roept
of brult die multicultustroep.

Gedenk die deze woorden leest
die redders in de nood
en van hen de Fries 't allermeest,
bij’t verre Dokkum groot,
Omdat zij wel hebben gedacht,
aan onze Piet en Sint
Door hen volgt dag na deze nacht,
hij komt voor ieder kind.
En zie hoe't eerste morgenlicht
weer op hoge daken schijnt.
Door Dokkum hebben we weer zicht
staat Piet nog overeind
dankbaar dat dit land dromen kan,
met al wat is gedaan,
sta nu achter ze als een man
als ze voor de rechter staan.

Sintblog-30112017

Hij komt, hij komt

Kinderen, we gaan iets speciaals doen, iets wat al veel vaker vertoond is, maar toch weer heel bijzonder zal zijn. We gaan een sinterklaasintocht houden. We gaan een sinterklaasintocht houden in Amsterdam. We gaan een sinterklaasintocht houden in Amsterdam met Sint-Nicolaas en Zwarte Pieten! Net als bij de eerste intocht in 1934 is dit een privé-initiatief om de kinderen in Amsterdam die al zo lang lijden onder de crises en de bezetting doorde correctuur weer wat plezier te geven. Wij gaan Amsterdam, dat bleek is geworden na een jarenlang dieet van zelfhaat en conformisme weer wat kleur op de pietenwangen geven

Natuurlijk gaan we het geen intocht noemen, we noemen het een …. protestdemonstratie en zoals jullie allemaal weten is de vrijheid van demonstratie heilig in Amsterdam. Wijlen burgemeester v.d. Laan, zijn naam zij geheiligd al hoor je hem nu al niet zo vaak meer in Amsterdam, die zei het al.  We gaan ook maar met 21 zwarte pieten een sint en wat muziekinstrumenten, dus de gemeente zal geen enkel motief hebben om deze demonstratie te weigeren. Een demonstratie hoeft ook niet te voldoen aan allerlei eisen zoals een evenement (bijvoorbeeld een sinterklaasintocht) wel moet. Er zijn ook geen kosten aan verbonden zoals het inhuren van EHBO’ers of verkeersregelaars. Dat soort faciliteiten en de beveiliging zijn voor rekening van de gemeente Amsterdam. Zoals wij weten ontvangen die miljarden per jaar te veel en besteden dat aan subsidie voor allerhande racismeroepers, diversiteitscoaches en natuurlijk jihadconsulenten met een hoofddoek en gouden bomgordel van de zaak. Dus het is goed als Sint-Nicolaas en Zwarte Piet deze roversbuit eens wat afromen, Zwarte Piet als Robin Hood. Maar, zullen ze niet proberen de intocht, sorryde  protestdemonstratie te stoppen? Zeker! Maar een stad waar dagelijks agressieve groepen zoals pro- en anti-Israël kunnen demonstreren heeft weinig argumenten om het “grondwettelijk recht” in te perken. We melden de demonstratie ruim van tevoren aan, het gaat maar om 20 personen. Verder hebben we een goed juridisch apparaat achter de hand om in geval van tegenwerking zsm een uitspraak van de rechter te krijgen. We zien de uitspraak in zo'n rechtszaak daarvan met vertrouwen tegemoet, eind november zal Amsterdam ons zien verschijnen. We arriveren natuurlijk met een bootje op het ij en gaan dan te voet naar de Dam ondertussen vrolijke liedjes spelend en pepernoten uitdelend. Op de dam eindigt het protest met een toespraak van de Sint, waarin hij zijn blijdschap zal uitspreken weer in Amsterdam te zijn en alle kinderen, die we in grote getale verwachten een leuke sinterklaastijd toe te wensen.

Natuurlijk zullen we niet nalaten om enige ruchtbaarheid aan deze demonstratie te geven en we hopen dan ook heel wat Amsterdamse kindertjes een leuke intocht te bezorgen. Wanneer we dit eigenlijk doen? Wel natuurlijk op de dag van de nationale intocht, een dag voor de officiële intocht in Amsterdam. Ook wat dat betreft is er geen conflict en geen reden om onze uitoefening van grondrechten te verbieden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de terroristen van KOZP een keus zullen moeten maken: naar de nationale intocht of toch maar zwaaien naar de ware sint in Amsterdam? Natuurlijk zullen we genoeg pepernoten bij ons hebben om ook deze verloren zieltjes te voorzien.

Wat hebben we nodig voor dit mooie initiatief? Een bootje, 20 pieten waarvan een paar met muziekinstrumenten en een sinterklaas. We hebben nog een heel jaar maar als je mee wilt doen meld je dan alvast aan. Voor iedereen die wel mee wil doen maar geen sint of piet kan zij is er een schone taak, als burger naar Amsterdam reizen end aar langs de route staan. We zien elkaar volgend jaar in Amsterdam, we hebben nu al voorpret.

Copyright © 2019 de Vrije Sint. All Rights Reserved.