Sintblog_10-10-2019

Pieten aller schoorstenen verenig u

Er waart een spook door Nederland, het bleke spook van de Ro(e)tveegpiet. Alle correcte machten hebben zich verenigd in een hijgerige witwasoperatie om Zwarte Piet van zijn kleur te ontdoen, politiek, gemeentebesturen, de media en natuurlijk D66. Allemaal beroepen ze zich op onvermijdelijke “maatschappelijke verandering”, waarmee ze blijkbaar bedoelen dat ze er zelf veel over praten.

Er is niets in dit land waar zoveel mensen voor zijn als Zwarte Piet. Maar, meer en meer zetten gemeentebesturen intochtscomités onder druk om mee te dansen in het grijsgedraaide verhaal van verandering. Her en der worden dwangdialogen, georganiseerd waarbij comités onder grote druk van gemeentebesturen en tegenstanders gedwongen worden kleur te ontkennen.

Maar, er is geen enkele reden Zwarte Piet te veranderen, Zwarte Piet is namelijk gen racisme, alle rechtszaken daarover zijn afgewezen en Zwarte Piet is zeker niet verboden. En nee we zitten niet in een veranderingsproces, Zwarte Piet is zwart, gisteren, vandaag en ook morgen. De toekomst is zwart en voor al die zwartkijkers zetten we de nuchtere feiten over Piet nog eens op een rij….

Op 12 november 2014 deed de hoogste bestuursrechter een belangrijke uitspraak: “een gemeente” mag niet vooraf aan het afgeven van een evenementenvergunning de inhoud, lees de kleur van Piet, beoordelen, laat staan afdwingen. In 2016 gaf daarna de Raad van State nog het advies “De overheid moet zich niet bemoeien met de kleur van Zwarte Piet. Hoe het gevolg van Sinterklaas eruitziet, valt onder de vrijheid van meningsuiting van burgers”. In het proces in 2018 tegen de intocht in de gemeente Zaandam werd dit door de rechter nogmaals in zijn toelichting bevestigd.

Daarenboven zijn er nog talloze internationale verdragen, die zoals ook het Sint en Pietengilde al vermeldde, het recht op behoud van eigen cultuur en cultuuruitingen bevestigen.

De acties van, Van der Laan, Abutaleb, Jorritsma, Broertjes en andere gemeentebestuurders in Nijmegen, Groningen, Middelburg, Amstelveen en Zoetermeer zijn dus in rechtstreeks conflict met rechterlijke uitspraken, wetten, verdragen en de breed gedragen stelling dat de kleur van piet een zaak van de maatschappij is. Sinterklaascomités kunnen daarom elke uitspraak van figuren als Broertjes naast zich neerleggen.

Helaas gebeurt dit niet en worden comités meer en meer en een voor een, door brutale bestuurders in een hoek gedrukt en “overtuigd”. Dit is een sluipend proces, dat wordt verergerd door de beperkte samenwerking in Nederland tussen alle strijders voor Zwarte Piet. Honderden organisaties, individuen en clubs zetten zich in voor het behoud van dit land maar wat ontbreekt is voldoende samenwerking om een gemeenschappelijk vuist te maken tegen politiek inmenging en druk. Samen kunnen we aan tafel komen en onze punten afdwingen:

• Geen verdere intimidatie of druk door gemeentebesturen onder het mom van dialogen, het sinterklaascomité bepaalt de intocht.
• Bescherming van de intocht, eventuele demonstraties worden gescheiden gehouden van de intocht

Wat we slechts nodig hebben is een enkele rechterlijke uitspraak die de daden van bijvoorbeeld de gemeente Middelburg of Hilversum afkeurt en het sinterklaas comité in het gelijk stelt. Samen kunnen we dat organiseren, comités, sympathisanten, pieten en klazen. Er zijn genoeg organisaties via welke comités en andere sympathisanten zich kunnen organiseren, het Sint en Pietengilde, de nationale Zwarte Pietendagen, de website van deze organisatie etc etc, Blijf niet alleen ploeteren.

Het is vijf voor twaalf voor het leefklimaat, wij zijn de laatste generatie die Zwarte Piet kunnen redden. Een zwarte toekomst begint bij ons zelf

Pieten alle schoorstenen verenig u.

Copyright © 2020 de Vrije Sint. All Rights Reserved.